skip to Main Content

Prof. Dr. Alp Ustundag

CEO

Prof. Dr. Alp Üstündağ, Navimod Bilişim kurucu ortağı ve CEO’su olarak görevini sürdürmektedir. Lisans derecesini Endüstri Mühendisliği alanında 2000 yılında, yüksek lisans derecesini İşletme (MBA) alanında Boğaziçi Üniversitesi’nden, doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden almıştır. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Endüstri Mühendisliği programında öğretim üyesidir. 2000-2004 yılları arasında bilişim ve finans sektöründe görev almıştır. Tedarik zinciri ve lojistik yönetimi, veri analitiği ve esnek hesaplama alanlarında birçok proje gerçekleştirmiştir. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde, konferans bildirilerinde ve kitap bölümü olarak basılmış birçok yayını vardır.

Nihan Yolga

Director of Business Development

Nihan Yolga Navimod Bilişim’de İş Geliştirme Direktörü olarak görev almaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans ve Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. Stratejik planlama, iş geliştirme, inovasyon ve dijital dönüşüm konularında, Borusan Grubu’nda birçok bölümde çalışmıştır. Holding seviyesinde, tüm Grup şirketleri için inovasyon, Ar-Ge ve dijital dönüşüm departmanları, sistemleri ve hedeflerinin kurulmasına öncülük etmiş ve 10 yıldan fazla bir süre Grup CEO ile doğrudan çalışmıştır. Navimod ekibine katılmak için görevinden ayrıldığında, Holding İnovasyon, Dijital ve Pazarlama Direktörlüğü görevindeydi. Navimod iş geliştirme, pazar ve müşteri geliştirme ve ürün zenginleştirme faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır.

 

Mahmut Sami Sivri

Director of Software Dev & Data Analytics

Mahmut Sami Sivri Navimod Bilişim bünyesinde yazılım geliştirme ve veri analitiği direktörü olarak görev yapmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği lisans ve Mühendislik Yönetimi yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. 2008 yılından bu yana yazılım sektöründe çeşitli firmalarda ve görevlerde bulunmuştur. Web tasarım ve geliştirme, Windows uygulamaları, veritabanı yönetim sistemleri, büyük veri platformları, veri analitiği ve optimizasyon araçları üzerine uzmanlaşmıştır.

Ömer Faruk Beyca

Director of Artificial Intelligence

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Beyca Navimod Bilişim’de Yapay Zeka Çözümleri Direktörü olarak görev almaktadır. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevini de sürdürmektedir. Doktorasını 2013 yılında Endüstri Mühendisliği alanında Oklahoma State Üniversitesi’nden almıştır. Makine öğrenmesi, optimizasyon, simülasyon, sinyal işlemesi alanında çalışmalar yürütmektedir. Birçok prestijli bilimsel dergilerde yayınları bulunmaktadır.

Ömer Faruk Oğuz

Software Dev. & Data Analytics Manager

Ömer Faruk Oğuz, Navimod Bilişim bünyesinde yazılım geliştirme ve veri analitiği yöneticisi olarak görev yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans programını tamamlamıştır. Şimdi İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapmaktadır. 2017 yılından bu yana çeşitli firmalarda mekatronik ve yazılım mühendisi olarak görev almıştır. Robotik yazılım gelistirme, görüntü işleme ve veri analitiği üzerinde tecrübe sahibidir. Makine öğrenmesi, cok değişkenli tahmin ve optimizasyon modellemesi konusunda çalışmaktadır.

Back To Top